Phát triển bản thân trước khi phát triển kinh doanh. Dành đủ thời gian để học những thứ quan trọng và nền tảng trước khi bắt đầu kinh doanh sẽ giúp bạn bớt đi những sai lầm ngu ngốc sau này.